سری ضدعفونی کننده های مادر و کودک

سری استریلایزر همیشه سری ثانویه استعزیزمکارخانه، ما ضدعفونی کننده خودمان را توسعه داده ایم،دستگاه ضدعفونی کننده خانگی, شیر گرم کنو غیره. ما از هدف اصلی خود برای ایجاد راحتی برای مادران حمایت می کنیم و یک سری محصولات استریلیزاسیون را با استفاده از استریلیزاسیون اشعه ماوراء بنفش، عقیم سازی در دمای بالا تولید می کنیم تا دیگر باکتری ها سعادت خانواده را به خطر نیندازند..