POUKISA TIBEBE MWEN PAP PRAN YON BOTÈN?

Entwodiksyon

Menm jan ak aprann anyen nouvo, pratik fè pafè.Tibebe yo pa toujou jwi chanjman nan woutin yo, e se poutèt sa li esansyèl pou pran kèk tan epi fè yon peryòd esè ak erè.Tout ti bebe nou yo inik, sa ki fè yo tou de ekstrèmman bèl bagay ak fwistre misterye pafwa.Chanje soti nan tete nan boutèy ka difisil, men ti kras ou a gen anpil chans jis bezwen yon ti kras nan sipò ak ankourajman.

Konfizyon pwent tete

Kisa pou w atann dekri konfizyon pwent tete kòm "Konfizyon pwent tete" se yon tèm ki itilize pou dekri ti bebe ki abitye souse nan boutèy epi ki gen difikilte pou retounen sou tete a.Yo ka pwoteste kont diferan gwosè oswa teksti pwent tete yon manman an.”Tibebe w la pa konfonn.Li jis jwenn boutèy la pi fasil pou retire lèt la pase tete a.Anjeneral, li pa yon pwoblèm, epi tibebe w la ap aprann trè vit kijan pou l chanje ant tete a ak boutèy la.

Ti bebe w la manke manman

Si w t ap bay tete epi w ap chèche chanje nan boutèy la, tibebe w la ka tou senpleman manke sant, gou ak manyen kò maman an lè l ap manje.Eseye vlope boutèy la nan yon tèt oswa yon dra ki pran sant maman.Ou ka jwenn ti bebe a pi kontan pou l manje nan boutèy la lè li toujou ka santi l tou pre manman l.
nouvèl7

Entwodiksyon

Menm jan ak aprann anyen nouvo, pratik fè pafè.Tibebe yo pa toujou jwi chanjman nan woutin yo, e se poutèt sa li esansyèl pou pran kèk tan epi fè yon peryòd esè ak erè.Tout ti bebe nou yo inik, sa ki fè yo tou de ekstrèmman bèl bagay ak fwistre misterye pafwa.Chanje soti nan tete nan boutèy ka difisil, men ti kras ou a gen anpil chans jis bezwen yon ti kras nan sipò ak ankourajman.

Konfizyon pwent tete

Kisa pou w atann dekri konfizyon pwent tete kòm "Konfizyon pwent tete" se yon tèm ki itilize pou dekri ti bebe ki abitye souse nan boutèy epi ki gen difikilte pou retounen sou tete a.Yo ka pwoteste kont diferan gwosè oswa teksti pwent tete yon manman an.”Tibebe w la pa konfonn.Li jis jwenn boutèy la pi fasil pou retire lèt la pase tete a.Anjeneral, li pa yon pwoblèm, epi tibebe w la ap aprann trè vit kijan pou l chanje ant tete a ak boutèy la.

Ti bebe w la manke manman

Si w t ap bay tete epi w ap chèche chanje nan boutèy la, tibebe w la ka tou senpleman manke sant, gou ak manyen kò maman an lè l ap manje.Eseye vlope boutèy la nan yon tèt oswa yon dra ki pran sant maman.Ou ka jwenn ti bebe a pi kontan pou l manje nan boutèy la lè li toujou ka santi l tou pre manman l.
nouvèl 8

Eseye "entwodwi bouch la nan boutèy la" olye ke eseye fè tibebe a bwè

Lacted.org rekòmande solisyon sa a pou sipòte chanjman soti nan tete a nan boutèy:

Etap 1: Pote pwent tete a (pa gen okenn boutèy tache) nan bouch tibebe a epi fwote li sou jansiv tibebe a ak machwè enteryè, sa ki pèmèt tibebe a abitye ak santiman ak teksti pwent tete a.Si tibebe a pa renmen sa, eseye ankò pita.
Etap 2: Yon fwa tibebe a aksepte pwent tete a nan bouch li, ankouraje l souse pwent tete a.Mete dwèt ou anndan twou pwent tete a san boutèy la tache epi fwote pwent tete a dousman sou lang tibebe a.
Etap 3: Lè tibebe a konfòtab ak de premye etap yo, vide kèk gout lèt nan pwent tete a san yo pa tache pwent tete a nan boutèy la.Kòmanse pa ofri ti ti gout lèt, asire w ke ou sispann lè tibebe a montre ke li te gen ase.

Pa Eseye Pouse AtravèLi oke si tibebe w la plenyen epi li fè son manje nòmal li, men pa fòse l si li kòmanse kriye ak kriye nan pwotestasyon.Ou ka fatige oswa fristre epi ou vle fè travay sa a paske ou gen difikilte ak bay tete oswa ou bezwen retounen nan travay.Sa a se tout absoliman nòmal, epi ou pa poukont ou.Nou rekòmande ou kòmanse pa kite ti bebe woule lang li sou tet la pou abitye santi a.Yon fwa yo santi yo alèz ak li, ankouraje yo pran kèk souse.Li enpòtan pou rekonpanse premye ti etap sa yo soti nan tibebe w la ak rasirans ak pozitivite.Menm jan ak prèske tout bagay nan paran, pasyans se pi bon sipò ou.


Tan poste: Apr-12-2022