ස්වාධීන පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන, පේටන්ට් නිෂ්පාදන ජීවිත කාලය වගකීම්, CE, LFGB, ROHS, FDA සහ අනෙකුත් සුදුසුකම් සහතික වෙළඳපල කොටස යුරෝපය සහ ඇමරිකාව, අග්නිදිග ආසියාව, ආසියාව, චීනය සමඟ Avant-Grade නිර්මාණය, සියලු හිතවත් ආහාර උපකරණ සඳහා මනසේ මඳක් සාමය ගෙන ඒමට උපකාරී වේ. 100% BPA නොමිලේ!

වැඩිදුර කියවන්න