Mor- och barnsterilisatorserie

Sterilisatorserien är alltid den sekundära serien avKära allafabrik, vi har utvecklat vår egen sterilisator,hemsterilisator, mjölkvärmare, etc. Vi upprätthåller vår ursprungliga avsikt att ge mödrar bekvämlighet och producerar en serie steriliseringsprodukter, med ultraviolett sterilisering, högtemperatursterilisering, så att bakterier inte längre äventyrar familjens lycka.