ชุดให้อาหารทารกและทารก

ชุดนี้เป็นสายผลิตภัณฑ์หลักของโรงงานของเรา แบ่งออกเป็นเครื่องปั๊มนมไฟฟ้าด้านเดียว เครื่องปั๊มนมไฟฟ้าทวิภาคีที่ปั๊มนมด้วยมือและเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ได้.ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเรียนทุกท่านโรงงานได้เปิดตัวเครื่องปั๊มนมรุ่นใหม่หลายรุ่นพร้อมฟังก์ชั่นใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยเฉพาะ และได้ช่วยเหลือครอบครัวหลายพันครอบครัวในการแก้ปัญหาดังกล่าวเราผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตเครื่องปั๊มนมคุณภาพสูงโดยคำนึงถึงมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
12ถัดไป >>> หน้าที่ 1 / 2